Over

Gadgetdealer.nl werkt geheel zonder winstoogmerk en heeft geen enkele commerciële binding met de fabrikanten en leveranciers van de besproken gadgets. Alle teksten op gadgetdealer.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder toestemming teksten van gadgetdealer.nl integraal over te nemen. Als u teksten van deze site wilt overnemen, kunt u via het contact met ons op te nemen. Linken naar artikelen op gadgetdealer.nl is wel toegestaan.

Privacy Policy

Als u gadgetdealer bezoekt, betekent automatisch dat u accoord gaat met de privacy policy. Ten behoeve van het vervaardigen van bezoekerstatistieken maakt gadgetdealer.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser automatisch op uw computer plaatst. Met behulp van cookies kan het door ons gebruikte programma Statcounter onder meer bepalen welke webpagina’s u bekijkt en of u deze website eerder heeft bezocht.  U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is dan echter nog steeds mogelijk alle onderdelen van gadgetdealer.nl gebruik te maken. Gadgetdealer.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens, zoals namen, e-mail adressen en geboortedata, van bezoekers van deze site. Als u gadgetdealer.nl bezoekt blijft u geheel anoniem, tenzij u op eigen verzoek contact met ons opneemt en op eigen initiatief persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats en email adres aan gadgetdealer.nl verstrekt. Als u via het contactformulier persoonlijke en vertrouwelijke gegevens aan gadgetdealer.nl verstrekt, kunt u ervan uitgaan dat gadgetdealer.nl vertrouwelijk met deze gegevens zal omgaan.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het redactieteam besteedt aan de samenstelling van gadgetdealer.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan gadgetdealer.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. Gadgetdealer.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit het gebruik van de gerecenseerde gadgets. In aantal gevallen staan bij de gerecenseerde gadgets verkoopprijzen en levertijden vermeld. U kunt aan de vermelde verkoopprijzen en levertijden geen rechten ontlenen. Verkoopprijzen en levertijden zijn aan verandering onderhevig. De vermelde verkoopprijzen en levertijden zijn daarom altijd indicatief. Gadgetdealer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Gadgetdealer.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Gadgetdealer is altijd bereid om eventuele feitelijke onjuistheden op deze website te corrigeren. Via onze contactpagina kunt met gadgetdealer.nl kunt u ons op de hoogte brengen van eventuele feitelijke onjuistheden.

Geef een reactie